Terechte BPM-naheffing voor WOK-auto

De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur mag naheffen voordat een fiscaal akkoord is gegeven. De vraag of de Belastingdienst terecht geen fiscaal akkoord geeft zolang de naheffing niet is voldaan, staat niet ter beoordeling van de belastingrechter.

X koopt in België een beschadigde BMW Touring 520d Executive. De RDW constateert een aantal essentiële gebreken en de auto krijgt daarom de WOK-status (wacht op keuring). X voldoet op aangifte € 2559 aan BPM. In geschil is of later terecht een naheffingsaanslag van € 5064 is opgelegd. De registratie vindt plaats op 9 augustus 2016. X bepleit een aftrek op de handelsinkoopwaarde wegens andere schade dan de WOK-schade. Volgens Hof Amsterdam bestaat hiervoor geen aanleiding, omdat de auto op het moment van de registratie volledig was hersteld. X gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur mag naheffen voordat een fiscaal akkoord is gegeven (vgl. HR 23 december 2011, 10/04807, V-N 2012/4.11 en HR 28 juni 2013, 12/00400, V-N 2013/31.17). De vraag of de Belastingdienst terecht geen fiscaal akkoord geeft zolang de naheffing niet is voldaan, staat niet ter beoordeling van de belastingrechter. De inspecteur stelde zich terecht op het standpunt dat X geen vermindering mag toepassen, omdat op het tijdstip van de voldoening op aangifte de essentiële gebreken niet waren hersteld (zie HR 26 maart 2021, 20/00706, V-N 2021/15.15). Het beroep van X is ook voor het overige ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).Terug naar overzicht

Neem contact met ons op

Lebo autotaxatie
Watervogel 13
6988 CA Lathum
info@lebotax.nl +31 6 24 28 35 61