Belastingdienst hervat betaling rest-bpm: stopzetten was ongewenst

De Belastingdienst schort niet langer de teruggave van rest-bpm bij export op. Dat meldt de Belastingdienst aan Automotive. In oktober verstuurde de dienst een brief naar een groot aantal exporteurs waarin om aanvullend bewijs wordt gevraagd over exporttransacties. Zo is autobedrijven gevraagd om de verkoopfactuur, transportdocumenten, betalingsbewijzen en buitenlandse registratiebewijzen op te sturen. De Belastingdienst wil aan de hand van deze gegevens checken of een auto daadwerkelijk binnen de EU is verkocht en niet - via een Duitse registratie - rechtstreeks naar buiten de EU is verkocht.

Tegelijkertijd stopte de Belastingdienst in een aantal gevallen met de teruggaaf van bpm. Grote exporteurs hadden in enkele gevallen tienduizenden en soms zelfs enkele tonnen aan bpm-teruggaaf tegoed en dreigden in de problemen te komen. De Belastingdienst hervat nu de betalingen, meldt het aan Automotive. "De Belastingdienst kan indien onomstotelijk vaststaat dat voertuigen rechtstreeks van Nederland naar buiten de EU zijn geëxporteerd de teruggaaf van BPM weigeren. Het stopzetten van de teruggaaf zonder dat onomstotelijk vaststaat dat de auto’s zijn geëxporteerd naar buiten de EU is echter ongewenst", zegt woordvoerder Arnoud Boer. "De Belastingdienst zal in die gevallen de teruggaaf alsnog verlenen. De Belastingdienst doet dit met behoud van recht mocht uit de opgevraagde informatie blijken dat de auto’s naar buiten de EU zijn geëxporteerd. De exporteurs en dienstverleners die het betreft, ontvangen hierover bericht."

Tijdens Automotive IMPEX Day, dat gisteren plaatsvond in Den Haag, werd het onderwerp besproken door Jan Rolleman (AMD Fiscalisten) en Michel Schaay (VDC). "Wij hebben veelvuldig contact gehad met de Belastingdienst en daarbij hebben we onze zorgen geuit over het uitblijven van teruggaaf. De onzekerheid in de markt nam snel toe en daarbij dreigden bedrijven echt in de financiële problemen te komen", aldus Schaay. "Het is voor iedereen goed nieuws dat de betalingen hervat worden."

Boer kan niet aangeven in hoeveel gevallen de betalingen waren stopgezet.
Registratie

Langzaam maar zeker begint er duidelijkheid te komen over de plannen van de Belastingdienst, zegt Schaay. “Of de Belastingdienst controles gaat verscherpen en de eisen voor processen en documentatie aanpast, zal op korte termijn duidelijk worden. Wat inmiddels wel duidelijk is, is dat de factuur aan de EU-koper niet synchroon hoeft te lopen met de registratie, in vele gevallen een EU-registratie in Duitsland. Of de vrachtbrief (ook wel CMR genoemd, red) van het geëxporteerde voertuig ook daadwerkelijk de EU (kenteken) Registratie moet gaan volgen is nog niet duidelijk.”Terug naar overzicht

Neem contact met ons op

Lebo autotaxatie
Watervogel 13
6988 CA Lathum
info@lebotax.nl +31 6 24 28 35 61