Taxatierapport maakt schade aan huurauto aannemelijk

X bv doet in maart 2014 BPM-aangifte voor een uit Duitsland afkomstige personenauto met schade. De auto heeft als datum van eerste toelating 27 februari 2013. Bij de aangifte is een taxatierapport (met foto's) gevoegd. X bv gaat niet in op de uitnodiging om de auto in Soesterberg te tonen, maar zij geeft wel een adres op waar de auto kan worden geschouwd. Ambtenaren van de Belastingdienst treffen de auto daar echter niet aan. In geschil is de naheffingsaanslag van € 2.037. Volgens X bv hebben ex-huurauto's als deze altijd extra schade en slijtage. De inspecteur stelt dat huurauto’s juist vaker worden nagekeken en gerepareerd. Rechtbank Zeeland-West-Brabant handhaaft de aanslag. X bv stelt in hoger beroep dat zij op 92,3 km van Soesterberg is gevestigd, zodat niet van haar gevergd kan worden dat zij de auto daar naar toe brengt. De maximale (toon)afstand zou namelijk 150 km zijn. Volgens de inspecteur is deze grens echter 150 km voor een enkele reis.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X bv door het niet voldoen aan de toonplicht c.q. gelegenheid geven tot schouwen haar bewijspositie heeft verzwakt. Het betekent echter niet dat zij hierdoor al haar kansen heeft verspeeld. Met het taxatierapport maakt X bv voldoende aannemelijk dat er (echte) schade aan de auto is. De waardevermindering in verband met de gestelde schade van € 8.809 wordt in goede justitie vastgesteld op € 4.000 (inclusief btw). De kosten van het taxatierapport zijn door X bv ten onrechte opgevoerd als schadepost. X bv claimt met succes toepassing van het historische tarief van 1 augustus 2012 tot en met 31 december 2012. Bij auto’s die binnen twee maanden na een tariefsverhoging voor het eerst in Nederland zijn geregistreerd, mag de BPM namelijk worden berekend op grond van het lagere voorafgaande tarief. Het is dus niet uitgesloten dat zich op de Nederlandse markt referentievoertuigen bevinden die zijn ingeschreven in de eerste twee maanden van 2013, maar waarop dat tarief is toegepast. Mede vanwege het toepassen van een extra leeftijdskorting wordt de naheffing verminderd tot € 737. Het beroep van X bv is gegrond.

[Bron Uitspraak]Terug naar overzicht

Neem contact met ons op

Lebo autotaxatie
Watervogel 13
6988 CA Lathum
info@lebotax.nl +31 6 24 28 35 61