Schade aan auto moet meer zijn dan normale gebruikssporen

X vof doet in oktober 2014 BPM-aangifte ter zake van de registratie van een Nissan Qashqai. De auto is op dat moment ruim een half jaar oud en heeft 7.051 km gereden. In het taxatierapport bij de aangifte is de handelsinkoopwaarde berekend op € 15.397, zijnde de koerslijstwaarde van EurotaxGlass’s (€ 19.735) minus schade van € 4.338. Bij de hertaxatie in opdracht van de inspecteur blijkt echter dat de schade slechts € 236 is. In geschil is de naheffingsaanslag van € 1.094. Volgens de inspecteur is de schade € 336, omdat bij de berekening van de herstelkosten ten onrechte is uitgegaan van een te laag uurtarief (exclusief btw). Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X vof niet aannemelijk maakt dat de echte schade hoger is dan € 336. De door haar gestelde ‘schade’ betreft namelijk slechts normaal te achten sporen van gebruik. X vof stelt ook vergeefs dat op de koerslijstwaarde een korting moet worden toegepast, omdat niet valt uit te sluiten dat in de koerslijst van EurotaxGlass’s mede (duurdere) btw-auto’s zijn opgenomen. X vof heeft deze stelling namelijk niet met concrete gegevens onderbouwd. Er is voorts geen reden om aan de deskundigheid en/of onafhankelijkheid van één van beide taxateurs te twijfelen. Het beroep van X vof is deels gegrond. De aanslag wordt verminderd tot € 592.Terug naar overzicht

Neem contact met ons op

Lebo autotaxatie
Watervogel 13
6988 CA Lathum
info@lebotax.nl +31 6 24 28 35 61