Ruime toepassing van historisch BPM-tarief

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv het BPM-tarief van 2013 kan toepassen ook zonder dat zij een concrete auto aanwijst die in de eerste twee maanden van 2014 in het kentekenregister is opgenomen en waarop het tarief van 2013 daadwerkelijk is toegepast.

X bv doet in 2017 BPM-aangifte voor de registratie van een gebruikte Jeep Wrangler. De in 2013 geproduceerde auto is afkomstig uit Duitsland en heeft aldaar een datum van eerste toelating uit 2014. Volgens X bv heeft zij teveel BPM betaald, aangezien het historische tarief van 2013 kan worden toegepast (art. 16a Wet BPM 1992). Dit artikel biedt voor vergunninghouders de mogelijkheid om voor auto's die binnen twee maanden na een tariefsverhoging voor het eerst in Nederland zijn geregistreerd de belasting te berekenen op grond van het lagere voorafgaande tarief. Niet in geschil is dat X bv daar als niet-vergunninghouder ook een beroep op kan doen. Volgens de inspecteur is niet met een concreet voorbeeld onderbouwd dat daadwerkelijk een referentievoertuig op de Nederlandse markt bestaat met een datum eerste toelating in het buitenland in 2014 waarop het tarief van 2013 is toegepast. 

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv het tarief van 2013 kan toepassen ook zonder dat zij een concrete auto aanwijst die in de eerste twee maanden van 2014 in het kentekenregister is opgenomen en waarop het tarief van 2013 daadwerkelijk is toegepast. Volgens het HvJ EU moet namelijk zijn uitgesloten dat ingevoerde producten zwaarder worden belast dan binnenlandse producten (zie HvJ EU 19 december 2013, nr. C-437/12, V-N 2014/2.18). Die formulering laat geen ruimte voor een feitenonderzoek zoals de inspecteur dat wenst. X bv heeft recht op een teruggaaf van € 1.021. Er kan niet worden beslist op het verzoek van X bv om vergoeding van invorderingsrente (zie HR 3 maart 2017, nr. 16/01176, V-N 2017/14.9).

[Bron Uitspraak]Terug naar overzicht

Neem contact met ons op

Lebo autotaxatie
Watervogel 13
6988 CA Lathum
info@lebotax.nl +31 6 24 28 35 61