Oproep domeinen en nu?

De locaties van Domeinen zijn Bleiswijk, Hoogeveen en Soesterberg. U wordt in principe opgeroepen op een vaste locatie. Mocht een andere locatie voor u beter uitkomen, kunt u daarom verzoeken. De Belastingdienst mag u oproepen om uw voertuig op locatie te tonen. In beginsel dient u dan ook gehoor te geven aan deze oproep. Indien u niet verschijnt, dan zal, zoals het hof ’s-Hertogenbosch onder meer heeft overwogen, het voordeel van de twijfel aan de Inspecteur worden gegund.

‘Door het niet voldoen aan de toonplicht heeft belanghebbende haar bewijspositie wel enigszins verzwakt. Voor zover op basis van de getoonde foto’s niet of onvoldoende kan worden vastgesteld of een bepaalde schade is te kenschetsen als normale slijtage of gebruikssporen die inherent zijn aan de leeftijd van de auto, dan wel of sprake is van daarvan afwijkende bijzondere vormen van schade, zal het voordeel van de twijfel aan de Inspecteur dienen te worden verleend, omdat deze immers de mogelijkheid is onthouden om ter zake een feitelijk oordeel te vellen.’

Echter kan het voorkomen dat het ‘onevenredig belastend’ voor u is om de auto op locatie te tonen. Rechtbank Noord-Nederland heeft hierover het volgende opgemerkt:

‘Het voorgaande sluit naar het oordeel van de rechtbank overigens niet uit dat het in individuele gevallen voor belastingplichtigen onevenredig belastend kan zijn om een auto, ter zake waarvan aangifte voor de BPM is gedaan, op een locatie van Domeinen te tonen om controle van de aangifte door de Belastingdienst mogelijk te maken. De voor de belastingplichtige nadelige gevolgen van de oproep om naar Soesterberg te komen, moeten immers wel in verhouding staan tot het doel dat daarmee wordt gediend (vgl. artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)).’

Mocht het voor u onevenredig belastend zijn, dan kunt u uw argumenten waarom het dermate belastend is per e-mail kenbaar maken in een reactie op de oproep. Uiteindelijk bent u zelf diegene die het beste kan beoordelen of het onevenredig belastend is; iemand anders kan dit niet voor u beoordelen. Nodig hierbij Domeinen wél uit om bij u op locatie te komen. Een controle op zichzelf is namelijk niet bezwaarlijk, echter in uw geval wel om deze bij Domeinen op locatie te laten verrichten.

Indien u een reactie verstuurd, neemt u dan altijd eerst contact op met ons.

Belangrijk

Wordt u opgeroepen om op de zevende werkdag ná het indienen van uw aangifte uw auto te komen tonen, hoeft u hier géén gehoor aan te geven.

'Stopt u op 10 januari uw aangifte in de brievenbus, dan kunt u ten hoogste opgeroepen worden om op 18 januari te verschijnen. Moet u 19 januari verschijnen, kunt u eenvoudig afwijzend reageren. Verzoekt u zélf om een later tijdstip, kunt u hier uiteraard niet op wijzen.'

Mocht u wel naar Domeinen toe gaan, dan staat u in uw recht om altijd bij uw voertuig aanwezig te zijn. Indien medewerkers van Domeinen anders beweren, is dat niet juist. Naar aanleiding van een eerdere klacht, heeft de Belastingdienst het volgende laten weten:

‘Een belanghebbende mag aanwezig zijn bij de schouw, mits hij de schouw niet belemmert. Het belang om toezicht te houden op kostbare eigendommen is gerechtvaardigd.’Terug naar overzicht

Neem contact met ons op

Lebo autotaxatie
Watervogel 13
6988 CA Lathum
info@lebotax.nl +31 6 24 28 35 61